2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match Trang chủ - Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông
Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU/LOGO

 • tin tuc
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?
  Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp hoặc ủy quyền cho chúng tôi (là Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được...

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

 • tin tuc

  1. Hồ sơ
  - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập,...
  - Bản sao chứng thực CMND tác...

DUY TRÌ/GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở CAMBODIA

 • tin tuc

  1. Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia:
  - Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  - Giấy uỷ quyền được công chứng...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

 • tin tuc
  Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ (Mỹ)
  Hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu và thông tin sau:
  Giấy uỷ quyền
  01 mẫu nhãn hiệu được đăng ký;
  ...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở NHẬT

 • tin tuc
  Nhật Bản là một trong những nước có riêng một đạo luật về nhãn hiệu hàng hóa, chính vì vậy mà quy trình đăng ký nhãn hiệu ở Nhật Bản cũng được quan tâm...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở TRUNG QUỐC

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 • tin tuc
  1. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bao gồm:
  - 02 Đơn đăng ký sử dụng mã số GTIN (theo mẫu: Don dang ky MSMV)
  - 02 Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng...

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

 • tin tuc

  ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
  Đăng ký website với Bộ Công Thương phục vụ chủ yếu cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa, dịch...

DỊCH THUẬT

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis
2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_File::load() / read_control : stored hash and computed hash do not match 2020-08-09T08:58:47+07:00 WARN (4): Zend_Cache_Core::save() / write_control : written and read data do not match