Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

News

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM VIẾT

Tác phẩm viết là gì?
Tác phẩm viết là loại hình tác phẩm được thể hiện dưới hình thức chữ viết hoặc ký tự. Đó có thể là tiểu thuyết, truyện vừa,...

News

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Chương trình máy tính được hiểu là một hoặc một nhóm chương trình được biểu hiện dưới dạng chuỗi...

News

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một...

News

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ)
- Bản sao công chứng CMND tác giả
- 3 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác...

News

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ - THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ...

News

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ


1. Hồ sơ
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập,...
- Bản sao chứng thực CMND tác...

News

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ?


Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng...

News

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ/QUYỀN LIÊN QUAN

1. Quyền tác giả là gì?: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
2. Quyền liên quan là gì?: Quyền...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis