Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

DUY TRÌ/GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

News

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) cấp có hiệu...

News

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn...

News

GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu từ ngày cấp, trong 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis