Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

News

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ (Mỹ)
Hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu và thông tin sau:
Giấy uỷ quyền
01 mẫu nhãn hiệu được đăng ký;
...

News

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ do Á Đông làm đại diện:

News

KIẾN THỨC CHUNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ được xác lập trên cơ sở nào?
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ không phải là bắt buộc....

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis