Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở HOA KỲ

Cập nhật: 04/07/2017 20:52
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ (Mỹ) 

Hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu và thông tin sau:
 • Giấy uỷ quyền

 • 01 mẫu nhãn hiệu được đăng ký;

 • Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết);

 • Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

 • Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

 • Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

 • Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng nhãn hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đau;

 • Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa nhãn hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn nhãn hiệu dịch vụ, để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

 • Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ.

 • Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;
 
Chú ý:
 • Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải tiến hành sử dụng nhãn hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ đăng ký nhãn hiệu (vấn đề này sẽ được nêu cụ thể hơn ở phần XÉT NGHIỆM ĐƠN dưới đây). Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bì từ bỏ.

 • Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris

 • Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

 • Nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước;

 • Bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

 • Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam

 • Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

 • Người nộp đơn tuyên bố trong đơn số đăng ký, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở Việt Nam;

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhạn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam.
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông
Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 39260120 – 39260125
Hotline: 0903.693.301 - 0909.393.329

Emailinfo@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn
Websitewww.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com
 
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis