Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Cập nhật: 14/05/2020 10:20
QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Bằng độc quyền sáng chế (BĐQSC), Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (BĐQGPHI) là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) cấp, có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. BĐQSC có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết HAI MƯƠI NĂM kể từ ngày nộp đơn (khoản 2 Điều 93 Luật SHTT). BĐQGPHI có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết MƯỜI NĂM kể từ ngày nộp đơn (khoản 3 Điều 93 Luật SHTT).

Trong thời hạn hiệu lực của BĐQSC, BĐQGPHI, chủ sở hữu có các quyền tài sản sau đây: (1) SỬ DỤNG, CHO PHÉP NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG sáng chế; (2) NGĂN CẤM người khác sử dụng sáng chế; (3) ĐỊNH ĐOẠT sáng chế.

1. SỬ DỤNG sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau đây (a) SẢN XUẤT sản phẩm được bảo hộ; (b) ÁP DỤNG QUY TRÌNH được bảo hộ; (c) KHAI THÁC CÔNG DỤNG của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ; (d) LƯU THÔNG, QUẢNG CÁO, CHÀO HÀNG, TÀNG TRỮ để lưu thông sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ; (đ) NHẬP KHẨU sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ (khoản 1 Điều 124 Luật SHTT)

2. Theo Điều 125 Luật SHTT, chủ sở hữu BĐQSC, BĐQGPHI và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế, trừ các trường hợp (a) Sử dụng sáng chế, nhằm phục vụ NHU CẦU CÁ NHÂN hoặc mục đích PHI THƯƠNG MẠI hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm; (b) Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam; (c) Sử dụng sáng chế do NGƯỜI CÓ QUYỀN SỬ DỤNG TRƯỚC thực hiện; (d) Sử dụng sáng chế do NGƯỜI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CHO PHÉP thực hiện;

3. ĐỊNH ĐOẠT sáng chế bao gồm việc CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG CHẾ và CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ.

Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, trong hợp đồng phải có các nội dung chủ yếu sau đây: (1) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; (2) Căn cứ chuyển nhượng; (3) Giá chuyển nhượng; (4) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng. Theo Điều 148 Luật SHTT, hợp đồng chuyển nhượng sáng chế CHỈ CÓ HIỆU LỰC KHI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ với Cục SHTT.

Chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản ( Điều 141 Luật SHTT), trong Hợp đồng phải có các nội dung chủ yếu sau đây: (a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; (b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng; (c) Dạng hợp đồng; (d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; (đ) Thời hạn hợp đồng; (e) Giá chuyển giao quyền sử dụng; (g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền. Hợp đồng sử dụng sáng chế có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng CHỈ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI CỤC SHTT (khoản 2 Điều 128 Luật SHTT).

Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và để tham khảo, vấn đề cụ thể của Quý độc giả cần liên hệ với người có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp như luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: 0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329

Tel: 028 3926 0120 - 3926 0125

Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn

Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com

 
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis