Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Cập nhật: 20/05/2020 13:59
CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) cấp,  BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết HAI MƯƠI NĂM kể từ ngày nộp đơn, BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH có hiệu lực từ ngày cấp đến hết MƯỜI NĂM kể từ ngày nộp đơn.

 

Trong quá trình sử dụng Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, chủ sở hữu có thể thực hiện các thủ tục cho văn bằng bảo hộ này với Cục sở hữu trí tuệ.

 

1. SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

a. Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ cần tiến hành khi có sự thay đổi sau đây:

- tên, địa chỉ chủ sở hữu; tên, quốc tịch của tác giả sáng chế;

- thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ;

- thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác)

- yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi nhận trong văn bằng bảo hộ

b. Hồ sơ, gồm

- Tờ khai theo mẫu

- Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

- Tài liệu xác nhận việc thay đổi

- Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu (nếu yêu cầu thay đổi chủ sở hữu)

- Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi

- Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua đại diện)

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp qua bưu điện)

 

2. DUY TRÌ HIỆU LỰC

a. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích không được gia hạn hiệu lực. Trong thời hạn bảo hộ, để duy trì hiệu lực, cần phải tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực hàng năm trong vòng 6 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Thủ tục duy trì hiệu lực có thể được thực hiện muộn hơn, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn

b. Hồ sơ, gồm

- Tờ khai theo mẫu

- Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua đại diện)

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp qua bưu điện)

 

3. CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU

a. Theo Điều 138 Luật SHTT, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật SHTT, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục SHTT.

b. Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu, gồm:

- Tờ khai theo mẫu

- Hợp đồng chuyển nhượng

- Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung

- Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua đại diện)

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp qua bưu điện)

 

4. CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG

a. Theo Điều 141 Luật SHTT, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản

Theo khoản 2 Điều 148, Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục SHTT.

b. Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

- Tờ khai đăng ký theo mẫu

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp qua bưu điện)

 

Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và để tham khảo, vấn đề cụ thể của Quý độc giả cần liên hệ với người có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp như luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329

Tel: +848 3926 0120, 3926 0125

Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn

Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis