Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động

TÍNH THỐNG NHẤT CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Cập nhật: 26/05/2020 11:03

 Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT). Như vậy, nếu muốn được bảo hộ sáng chế, người có quyền đăng ký sáng chế phải nộp đơn đăng ký với Cục SHTT và trong trường hợp sáng chế đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế. Văn bằng bảo hộ có hai hình thức là Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Một vấn đề nảy sinh là liệu có thể đăng ký từ hai sáng chế trở lên trong một đơn đăng ký hay không? Câu trả lời chung là: trong trường hợp các sáng chế THỐNG NHẤT với nhau thì có thể sử dụng một đơn duy nhất để đăng ký các sáng chế đó; ngược lại nếu các sáng chế KHÔNG THỐNG NHẤT với nhau thì không thể sử dụng một đơn duy nhất mà bắt buộc phải sử dụng một đơn để đăng ký một sáng chế.

Vấn đề đặt ra là các sáng chế như thế nào mới được coi là thống nhất với nhau.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật SHTT, các sáng chế thống nhất với nhau là các sáng chế CÓ MỐI LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỀ KỸ THUẬT NHẰM THỰC HIỆN MỘT Ý ĐỒ SÁNG TẠO CHUNG DUY NHẤT.

Một số trường hợp phố biến mà các sáng chế khách nhau nhưng thống nhất với nhau:

- Một sáng chế là phương tiện để tạo ra (sản xuất, chế tạo, điều chế) một sáng chế. Ví dụ một sáng chế là hóa chất X và một sáng chế là Quy trình sản xuất hóa chất X.

- Một sáng chế là phương tiện để thực hiện sáng chế khác. Ví dụ một sáng chế là Quy trình sản xuất sản phẩm X bao gồm công đoạn A và B, một sáng chế khác là thiết bị đặc biệt để thực hiện công đoạn A.

- Các đối tượng thuộc cùng một dạng, có cùng chức năng để bảo đảm thu được cùng một kết quả. Ví dụ sáng chế Hợp chất A và một sáng chế là Dược phẩm chứa hợp chất A

Trường hợp chủ đơn nộp một đơn đăng ký cho nhiều sáng chế không có tính thống nhất, Cục SHTT sẽ yêu cầu tách đơn này thành các đơn sáng chế sao cho các đơn được tách đáp ứng tiêu chuẩn tính thống nhất.

 

Lưu ý: Nội dung bài viết được đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và để tham khảo, vấn đề cụ thể của Quý khách cần liên hệ với người có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp như luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn – Dịch Thuật – Sở Hữu Trí Tuệ Á Ðông

Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: +84 903 693 301 - Mobile: +84 909 393 329

Tel: +848 3926 0120, 3926 0125

Email: info@a-dong.com.vn; consultant@a-dong.com.vn

Website: www.a-dong.com.vn; www.dangkynhanhieuonline.com
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis