Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

Form đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam

Cập nhật: 18/10/2019 15:14
Form đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:

- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay uy quyen
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu To khai SC/GPHI
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis