Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 15/03/2021 13:57


 Form đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam: 

- 02 Bảng đăng ký: theo mẫu 
Mau dang ky
- 02 Danh mục sản phẩm: theo mẫu 
Danh muc san pham
- 01 Giấy ủy quyền: theo mẫu 
Giay uy quyen MSMV 
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis