Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

FROM ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Cập nhật: 15/03/2021 13:59

Form Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:

- Giấy ủy quyền: theo mẫu 
Giấy ủy quyền

- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis