Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

FROM ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 15/03/2021 14:01


Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam
:

- Giấy ủy quyền: theo mẫu 
Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu 
Tờ khai đăng ký 
partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis