Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU/LOGO

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ (NỘP THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trong đó liệt kê tất cả các loại...

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục giám định sở hữu công...

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN);
-...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THƯƠNG HIỆU/ LOGO

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
* Đối với nhãn hiệu thông thường:
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại...

MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG (MUA BÁN) NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1....

XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH

XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU
Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bao gồm các bước sau:
1. Cung...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CÁC NƯỚC ASEAN

ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) gồm 11 nước là: Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Lào, Cambodia, Brunei, Singapore, Đông Timor.
Trong điều...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ THEO MADRID

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Mẫu nhãn hiệu (Chủ đơn có thể gửi bằng file mềm định dạng pdf, jpg, psd,…)
-...

CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy...

CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?


CHỦ THỂ NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng...

CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?


CHỦ SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Về chủ thể: Trong khi, theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu (thông thường) là dấu hiệu dùng để PHÂN BIỆT hàng hoá, dịch vụ của CÁC TỔ...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
1 Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
- Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định...

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thẩm định hình thức?
Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn, cách thức nộp đơn,...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?
Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp hoặc ủy quyền cho chúng tôi (là Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được...

NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?


NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?
Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, bên cạnh nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu còn bao gồm các loại sau:...

NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?


NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?
Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, bên cạnh nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu còn bao gồm các loại...

MỘT SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU

Một số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tiêu biểu do Á Đông đại diện

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU


Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác....

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis