Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM


ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM
Bao gói sản phẩm đặc biệt dùng để bao bọc và chứa đựng, nhằm bảo vệ giá trị sử dụng sản phẩm,...

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
HỒ SƠ SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
-...

GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM


* Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019 (Luật SHTT), kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các tài liệu sau:
- 05 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh họa cho kiểu...

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát như sau:
Xét nghiệm hình thức
Sau khi được nộp tại Cục SHTT, đơn...

DỊCH VỤ CỦA Á ĐÔNG VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

- Tư vấn về khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
- Tra cứu kiểu dáng công nghiệp;
- Thiết lập hồ sơ đơn và tiến hành các thủ tục...

MỘT SỐ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU

Một số Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tiêu biểu do Á Đông đại diện.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis