Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, cá nhân - tổ chức có nhu cầu đăng ký Bằng độc quyền Sáng chế, GPHI có thể đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức đại...

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, khi có sự thay đổi tên công ty hoặc thay đổi địa chỉ công ty của tổ chức chủ sở hữu, thay đổi thông tin về tên,...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG VẬT THỂ
Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ
Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm...

DUY TRÌ HIỆU LỰC BẰNG SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

HỒ SƠ DUY TRÌ BẰNG SÁNG CHẾ, GPHI (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN)
QUY ĐỊNH VỀ DUY...

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

THẾ NÀO LÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu Bằng độc...

PHÂN BIỆT SÁNG CHẾ VÀ PHÁT MINH

PHÁT MINH là việc PHÁT HIỆN ra một sự vật, một hiện tượng hoặc một quy luật khách quan của thế giới tự nhiên và có tác dụng nâng cao một cách căn bản nhận...

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SỬA...

Trình độ sáng tạo là một trong ba tiêu chuẩn bắt buộc để cấp Bằng độc quyền sáng chế. Hai tiêu chuẩn còn lại là Tính mới và Khả năng áp dụng...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI

Sáng chế được bảo hộ theo lãnh thổ, do đó cá nhân/doanh nghiệp muốn bảo hộ sáng chế của mình trên phạm vi toàn thế giới thì phải làm thế nào? Có hai cách...

TÍNH THỐNG NHẤT CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Quyền...

CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích là văn bằng bảo hộ được Cục Sở Hữu Trí...

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Bằng độc quyền sáng chế (BĐQSC), Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (BĐQGPHI) là văn bằng...

PHÂN BIỆT PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ

PHÂN BIỆT PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ
PHÁT MINH là việc PHÁT HIỆN ra một sự vật, một hiện tượng hoặc một quy luật khách quan của thế giới tự nhiên và có tác dụng...

BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM


* Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019 (Luật SHTT), Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc...

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SỬA...


Trình độ sáng tạo là một trong ba tiêu chuẩn bắt buộc để cấp Bằng độc quyền sáng chế. Hai tiêu chuẩn còn lại là Tính mới và Khả năng áp dụng...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI


Sáng chế được bảo hộ theo lãnh thổ, do đó cá nhân/doanh nghiệp muốn bảo hộ sáng chế của mình trên phạm vi toàn thế giới thì phải làm thế nào? Có hai cách...

CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN SÁNG CHẾ


CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN SÁNG CHẾ
Trước khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, chủ đơn nên tra cứu trước tình trạng kỹ thuật. Sau đây là một số...

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ DƯỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ


CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ DƯỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ
Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59...

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ TIÊU BIỂU

CHẾ PHẨM KHỬ MÙI KHÔNG KHÍ TỪ QUẢ BƠ CỦA TÁC GIẢ BÙI VĂN CỨ

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH THAM KHẢO

1. Sáng chế dạng cơ cấu
BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ
- Tên sáng chế: Nút chai sâm banh
- Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập
Sáng chế đề cập đến nút dùng để...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis