Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

MỸ PHẨM LÀ GÌ?
Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để TIẾP XÚC VỚI NHỮNG BỘ PHẬN BÊN...

THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


Khi đã biết được nhóm thực phẩm có thể tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm thì doanh nghiệp cần tìm hiểu cho mình thủ tục tự công bố tiêu chuẩn sản...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis