Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Lĩnh vực hoạt động ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

1. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bao gồm:
- 02 Đơn đăng ký sử dụng mã số GTIN (theo mẫu: Don dang ky MSMV)
- 02 Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng...

XỬ PHẠT VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN MÃ SỐ MÃ VẠCH


Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng...

HƯỚNG DẪN NHANH ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH GỒM 9 CHỮ SỐ


Mã số phân định của sản phẩm (xem Tiêu chuẩn TCVN 6939-2007):
Doanh nghiệp sau khi hoàn tất hồ sơ với GS1 Việt Nam, sẽ được cấp một mã số doanh nghiệp...

CÁC LOẠI MÃ SỐ MÃ VẠCH

Các loại mã số mã vạch GS1
1. Các loại mã số GS1 gồm:
- Mã địa điểm toàn cầu GLN;
- Mã thương phẩm toàn cầu GTIN;
- Mã contenơ vận chuyển theo xêri SSCC;
-...

MÃ SỐ MÃ VẠCH LÀ GÌ?

Mã số mã vạch là gì?
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis